Rob Kuijpers

Rob Kuijpers (1964) is samen met Tineke van den Berg eigenaar van Kuijpers & van den Berg.

Hij was tot 2009 directeur van het Kenniscentrum Pedagogiek te Zwolle. Hij gaf leiding aan een opleidingsinstituut wat opleidde tot Master of Education. Daarvoor was hij in het beroepsonderwijs docent/trainer conflicthantering.

Sinds 2010 heeft hij een eigen praktijk als rechtbankmediator www.mediationzwolle.nl. Hij heeft zich gespecialiseerd als familiemediator. Hij is geregistreerd MfN mediator en is geregistreerd als opleider bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

Rob verzorgde training en interne scholing voor

Deltion College; Bureau Jeugdzorg, Trias Jeugdhulp; Gevangenenzorg Nederland; Raad voor de Kinderbescherming; Frion; Windesheim; etc.

Rob heeft in het verleden binnen de gesloten jeugdzorg veel gewerkt met kinderen van gescheiden ouders. Hij heeft rechten gestudeerd en gaf langere tijd het vak conflicthantering binnen het beroepsonderwijs.

Rob wordt regelmatig door de rechtbank gevraagd om binnen vechtscheidingen waar geen mediation mogelijk is (lijkt) als Bijzonder Curator op te treden. Een Bijzonder Curator behartigt in opdracht van de rechtbank de belangen van de kinderen tijdens een scheiding waar ouders deze belangen niet meer samen lijken te behartigen.

Hij is als mediator en coach betrokken bij Gevangenenzorg Nederland. Hij begeleidt ex-gedetineerden die na detentie weer thuiskomen en relatie willen herstellen.

Naast mediation verzorgt hij trainingen, workshops en lezingen. Hij wordt door bedrijven ingehuurd als troubleshooter, in het bijzonder daar waar (onderliggende) conflicten het functioneren van medewerkers belemmeren. Daarnaast geeft hij werkbegeleiding aan enkele kantonrechters binnen rechtbank Overijssel.

Rob is voorzitter van de Kennisgroep Kind & Echtscheiding Overijssel.

Onder het motto “vredestichter zoekt ruzie” begeleidt Rob ernstige gevallen van vechtscheidingen.

Rob is er van overtuigd dat kinderen in scheidingssituaties verlangen naar een gezond contact met zowel hun vader als hun moeder. Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat ouders vriendelijk met elkaar om gaan, ondanks het feit dat ze gescheiden zijn.

Rob is lid van de onafhankelijke klachten commissie van de Ambelt.

Hij is getrouwd en heeft schoolgaande kinderen. Rob woont in Zwolle.