Training 8 - Verdieping: Ouderschap en praten met jeugdigen na scheiden

Verdieping voor trainers !JES het brugproject en andere belangstellenden (twee delen) In deze training leer je ouders en jongeren begeleiden bij wie de scheiding meer dan gemiddeld problemen veroorzaakt. Deze kennis en vaardigheden kun je ook gebruiken bij individuele begeleiding van ouders en kinderen na scheiding. Daarnaast kun je de kennis inzetten bij beleidsvorming en protocolontwikkeling in je organisatie of op je school op het gebied van scheiding. Deel 1: Ouderschapsreorganisatie Het omgaan met gescheiden ouders roept vaak twijfel op: “Doe ik het wel goed?” en “Hoe blijf ik uit de strijd?” en ook “Hoe houd ik mijn energie op peil?” In dit trainingsdeel vind je met behulp van het werkmodel Ouderschapsreorganisatie antwoorden op dit soort vragen. Het model is ontwikkeld door Lieve Cottyn (Interactie Academie, Antwerpen). Deel 2: In gesprek met kinderen en jongeren na scheiding Praten met kinderen kan iedereen. De professional is er voor opgeleid om specifieke gesprekken te voeren. Soms zijn dit diagnostische gesprekken, soms hulpverleningsgesprekken. Bij kinderen die een scheiding van hun ouders meemaken, is specifieke kennis nodig om hierover met ze in gesprek te gaan. In dit deel van deze training leer je deze specifieke kennis en is ruimte om de vaardigheden te oefenen.
Doelgroep Gecertificeerde trainers !JES het brugproject die een Plus-certificering willen behalen. Hulpverleners die werken met ouders en/of jongeren na scheiding en verdieping zoeken op de thema’s ‘Ouderschap na scheiden’ en ‘In gesprek met jongeren na scheiden’.
Deel 1: Ouderschapsreorganisatie na scheiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Het werkmodel Ouderschapsreorganisatie (L.Cottyn): theoretische kennis van dit model.
 • Het werkmodel Ouderschapsreorganisatie: het gebruik hiervan tijdens de uitvoering van !JES het brugproject.
 • Het werkmodel Ouderschapsreorganisatie: het gebruik hiervan in de beroepspraktijk en als basis voor beleidsvorming.
 • Taken voor ouders na scheiding: kennis van de consequentie van de scheiding op het leven en de ontwikkeling van ouders.
 • Praktische oefening: vaardigheden om de competenties te vergroten, met het hanteren van conflicten als belangrijk aandachtspunt.

Deel 2: In gesprek met kinderen en jongeren na scheiden

 • Gesprekken met kinderen en jongeren (0-18 jaar) die een scheiding meemaken: theoretische en praktische kennis.
 • Hulpmiddelen spel-, teken- en praatmateriaal (0-18 jaar): theoretische en vooral praktische kennis.
 • Extra taken voor jeugdigen: theoretische kennis en vertaling hiervan naar de praktijk.
 • Scheidingseducatie voor jongeren: kennis van materiaal voor de verschillende leeftijdsgroepen.
 • De beroepspraktijk: uitwisselen en contact leggen.
 • Praktische oefening: vaardigheden om de competenties te vergroten, met het hanteren van conflicten als belangrijk aandachtspunt.
Deel 1: Ouderschapsreorganisatie na scheiden Jij:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • kunt vanuit een duidelijke visie en standpunt ouders na scheiding begeleiden, met behoud van je energie;
 • gebruikt het werkmodel Ouderschapsreorganisatie om ouders te informeren over de impact van de scheiding op het ouderschap;
 • beschikt over vaardigheden om ouders te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor het omgaan met de kinderen;
 • herkent vastgelopen situaties in de opvoeding en het ouderschap en bent in staat ouders zo te begeleiden dat zij hierin verandering kunnen brengen;
 • beschikt over informatie waarop (mede) een beleid van de organisatie gebaseerd kan worden.

Deel 2: In gesprek met kinderen en jongeren na scheiding Jij:

 • geeft scheidingseducatie aan jongeren, passend bij hun leeftijd;
 • gebruikt gesprekstechnieken om jongeren te laten vertellen wat hen bezighoudt tijdens het complexe proces van en na de scheiding van hun ouders;
 • maakt gebruik van de kracht van kinderen om met moeilijke taken om te gaan;
 • gebruikt hulpmiddelen en technieken waarmee je jongeren helpt hun ervaringen onder woorden te brengen;
 • bekijkt samen met de jongere (gebruik makend van hun kracht) wat hij/zij het beste kan doen in zijn of haar leefsituatie;
 • herkent gevoelens van angst en boosheid bij kinderen die belemmerend werken in hun ontwikkeling en/of in het contact met (een) ouders;
 • sluit aan bij de mogelijkheden van een kind en bij de gezinssituatie om weer beweging en verandering te bewerkstelligen in vastgelopen situaties.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door Registerplein en SKJ. De trainingsdagen zijn ook afzonderlijke dagen geaccrediteerd.

Keuze voor één van de trainingsdelen

De twee trainingsdelen zijn afzonderlijk te volgen voor de individuele professional. Ook kunnen ze afzonderlijk in company gegeven worden.

1. Ouderschapsreorganisatie na scheiden.

2. Gespreksvoering met kinderen en jongeren na scheiden.

Materiaal

Er wordt een informatiemap geleverd. Deze kan dienen als naslagwerk. Het werkmateriaal is te gebruiken tijdens het werken met ouders en/of kinderen.

Data

11 en 12 oktober 2017

Tijd & Studiebelasting

09:30 – 17:00 uur. De studiebelasting is 20 uur.

Locatie

Zwolle

Kosten

Training van twee dagen: 790 euro, per persoon. Er is geen btw verplichting.

Inclusief materiaal, lunch, koffie & thee.

Algemene voorwaarden.

naam

e-mail

telefoon

Training(en) waar u het inschrijfformulier voor wilt ontvangen:
Training 1 Training 4 Training 7 Training 10
Training 2 Training 5 Training 8 Training 11
Training 3 Training 6 Training 9
Informatie over Incompany

Vragen en/of Opmerkingen