Training 6 - Praten met jongeren (voor rechters)

Tijdens deze training van twee dagdelen is er tijd en aandacht om theoretische kennis om te zetten in vaardigheden. Zo kun je in een professionele omgeving nieuwe mogelijkheden uitproberen. Tijdens deze dag wissel je ervaringen uit en leer je van en met elkaar hoe gesprekken met jongeren zo verlopen dat zij zich gehoord weten en voelen met betrekking tot de scheidingsprocedure van hun ouders. Het belangrijkste doel wordt steeds voor ogen gehouden, namelijk dat zij ook een stem hebben in die procedure en dat daar rekening mee gehouden wordt.

 

Doelgroep

Familie- en kinderrechters die de kinderverhoren afnemen.

Inhoud

 • Psychologische ontwikkeling bij jeugdigen. Kennis over de ontwikkeling en deze toepassen in de praktijk;
 • Extra taken jeugdigen na scheiding. Kennis van datgene wat jeugdigen te doen staat na scheiding;
 • Positie van jeugdigen. Kennis van processen na scheiding in het licht van de systeemtheorie. Deze kennis wordt diagnostisch gebruikt in de praktijk.
 • Protocol voor kinderverhoren/ gesprekken met jongeren.
 • Geen protocol: het ontwikkelen/ verfijnen van de eigen stijl van werken.

Resultaat

Jij:

 • gebruikt algemene kennis van scheiding vanuit het denkkader van de systeemtheorie;
 • gebruikt algemene en specifieke kennis over de ontwikkeling van een jongere (12-18 jaar);
 • gebruikt kennis van extra taken voor jeugdigen na scheiding om relevante informatie te verzamelen;
 • weet aan de hand van geprotocolleerd werken informatie van jongeren te verzamelen die nodig is voor de rechtsgang;
 • weet een eigen stijl te ontwikkelen of verfijnt je eigen stijl in het voeren van kinderverhoren en gesprekken met jongeren;
 • voert op een ontspannen manier gesprekken met jongeren (12-18 jaar) om op objectieve wijze informatie te verzamelen.

 

Trainer

De training wordt verzorgd door Tineke van den Berg.

Materiaal

Er wordt een werkmap geleverd met informatie. Deze informatie dient als naslagwerk en kan gebruikt worden tijdens de gesprekken met jongeren.

Data & Tijd & studiebelasting

De training wordt als incompany training aangeboden. De datum en tijd wordt in overleg vastgesteld.

De studiebelasting van een trainingsdag is 10 uur, waarvan 3 uur voorbereiding.

Voor individuele rechters kan een coach-traject worden afgesproken.

Locatie

De locatie kan verzorgd worden door Kuijpers & van den Berg. Er kan ook gekozen worden voor een eigen locatie.

Kosten

Twee dagdelen: € 3000,00 per groep. Er is geen btw verplichting.

Inclusief materiaal, lunch, thee & koffie.

Algemene voorwaarden.

naam

e-mail

telefoon

Training(en) waar u het inschrijfformulier voor wilt ontvangen:
Training 1 Training 4 Training 7 Training 10
Training 2 Training 5 Training 8 Training 11
Training 3 Training 6 Training 9
Informatie over Incompany

Vragen en/of Opmerkingen