Training 5 - Juridische kennis voor niet-juristen

In deze training van twee dagdelen krijg je informatie over de juridische aspecten rondom een echtscheiding. Vervolgens is er aandacht voor het toepassen van deze kennis in de eigen beroepspraktijk.

Doelgroep

Professionals die in hun praktijk met (echt)scheidings- en omgangsproblematiek te maken hebben en geen juridische achtergrond hebben. Te denken valt aan: medewerkers van sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams, zorgteams (op scholen), gedragsdeskundigen, Centra Jeugd en Gezin, huisartsen, docenten in het primair en secundair onderwijs, zelfstandig gevestigde hulpverleners en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.

 

Inhoud

 • De echtscheiding in het familierecht:
  • echtscheiding versus scheiding van tafel en bed;
  • scheiding bij geregistreerd partnerschap;
  • scheiding bij samenwoners (met en zonder contract);
  • rol burgerlijke stand;
  • rechtsgevolgen voor de kinderen bij scheiding.
 • Rechtsfiguur eenhoofdig gezag:
  • consequenties, mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • De proceskant tijdens en na de scheiding:
  • echtscheidingsverzoek;
  • voorlopige voorzieningen;
  • opschortende werking;
  • bodemprocedure hoger beroep.
 • Begeleidingsvormen:
  • advocaten/mediators;
  • bijzonder curator;
  • rechten en plichten jeugdbescherming.
 • Financiële aspecten:
  • toegevoegde cliënten/subsidieregeling;
  • grondslag alimentatie en partner- en kinderalimentatie;
  • trema-normen;
  • politiek-maatschappelijke invloeden.
 • De rechten en plichten als professional:
  • algemene feiten over positie professional;
  • wat ik wel mag, maar wat ik niet wil;
  • wat ik niet wil, maar wat ik wel moet.

Resultaat

Jij:

 • hebt kennis van echtscheiding in het familierecht;
 • hebt kennis van rechtsfiguur eenhoofdig gezag;
 • hebt kennis van de proceskant tijdens en na de scheiding;
 • hebt kennis van de juridische begeleidingsvormen;
 • hebt kennis van de financiële aspecten die een rol spelen tijdens de scheiding;
 • hebt kennis van de rechten en plichten als professional tijdens het werk met gescheiden ouders en kinderen van gescheiden ouders;
 • toetst de mogelijkheden van het gebruik van bovenstaande kennis in jouw beroepspraktijk.

Trainers

De training wordt verzorgd door Wiek Achten en Tineke van den Berg.

Materiaal

Er wordt een werkmap geleverd met informatie. Deze informatie dient als naslagwerk en is te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Data

De training wordt als een incompany training aangeboden. De datum is in overleg.

Locatie

Er kan een locatie voor u geregeld worden, maar dit kan ook op een eigen locatie.

Tijden & studiebelasting

09.30 – 17.00 uur. De studiebelasting is 10 uur.

Kosten 

Training van twee dagdelen: € 3000,00 ex.btw. per groep

Inclusief materiaal.

Algemene voorwaarden.

naam

e-mail

telefoon

Training(en) waar u het inschrijfformulier voor wilt ontvangen:
Training 1 Training 4 Training 7 Training 10
Training 2 Training 5 Training 8 Training 11
Training 3 Training 6 Training 9
Informatie over Incompany

Vragen en/of Opmerkingen