Training 4 - Multidisciplinair samenwerken

In deze training van twee dagdelen werk je samen met professionals uit beroepsgroepen die betrokken zijn bij scheiding:

 • hulpverlener (in brede zin van het woord)
 • advocaat
 • mediator
 • bijzonder curator
 • familierechter

Je wisselt informatie en ervaringen uit om te weten welke werkzaamheden in ieders beroepspraktijk worden verricht. Op basis van die deskundigheid kun je in samenwerking met elkaar een werkwijze ontwikkelen . Het verdient aanbeveling om met een groep professionals uit je eigen regio deel te nemen aan deze training. Het effect is dat er direct(e) werkverbanden ontstaan waarvan jij deel uit maakt en waarbinnen met dezelfde methodiek kan worden gewerkt.

Doelgroep Professionals die in hun praktijk met (echt)scheidings- en omgangsproblematiek te maken hebben en die zich realiseren dat samenwerking met andere professionals essentieel is om in voorliggende situatie adequaat te kunnen interveniëren.
Inhoud

 

 

 

 

 

 

 • Het Scheidingsmodel Kuijpers & van den Berg®: diagnosticeren van een scheiding.
 • Samenwerken met professionals: de regie delen en nemen en samenwerking zoeken.
 • Protocolleren: in samenwerking met anderen een werkwijze ontwikkelen die past in de regio.
 • Juridische kaders: de samenwerking optimaliseren binnen de juridische kaders van o.a. privacy en geheimhouding.
Resultaat Jij:

 

 

 

 

 

 

 • brengt aan de hand van het Scheidingsmodel Kuijpers & van den Berg® de samenhang tussen de verschillende dimensies van een scheiding in kaart;
 • ontwikkelt op basis van die scheidingsanalyse een plan van aanpak;
 • zet kennis en kunde van de andere professionals adequaat in, zodat deze complementair is aan je eigen werkproces;
 • maakt deel uit van organiseert een interdisciplinair werkverband;
 • hebt voldoende (juridische) kennis van de bestaande regel- en wetgeving om interdisciplinair informatie uit te wisselen en te delen.

Trainers

De training wordt verzorgd door Rob Kuijpers en Tineke van den Berg.

Materiaal

Er wordt een werkmap geleverd met informatie. Deze informatie dient als naslagwerk.

Datum

Deze training wordt in-company verzorgd. De datum wordt met u afgestemd.

Tijden & studiebelasting

09.30 – 17.00 uur. De studiebelasting is 10 uur.

Locatie

In overleg

Kosten

Training van twee dagdelen: € 3000,00 per groep. Er is geen btw verplichting.

Inclusief materiaal, lunch, koffie & thee.

Algemene voorwaarden.

naam

e-mail

telefoon

Training(en) waar u het inschrijfformulier voor wilt ontvangen:
Training 1 Training 4 Training 7 Training 10
Training 2 Training 5 Training 8 Training 11
Training 3 Training 6 Training 9
Informatie over Incompany

Vragen en/of Opmerkingen