Training 2 - Effectief interveniëren in complexe scheidingsituaties

In deze tweedaagse training leer je ouders en/of kinderen te begeleiden die een complexe scheiding meemaken – in de volksmond vechtscheiding* genoemd. Er zijn verschillende factoren die het toch al complexe proces van scheiding ernstig kunnen verstoren. Je leert hoe deze factoren kunnen leiden tot escalatie. Je leert vooral wat je kunt doen om ouders te helpen weer vriendelijk voor elkaar te zijn en hun taak als opvoeders vorm te geven. De theoretische kennis helpt je vaardigheden te ontwikkelen om in deze situaties te interveniëren.

* Kuijpers & van den Berg gebruikt de term ‘complexe scheidingen’, omdat het vechten slechts één aspect is van het geheel aan destructieve gedragingen.

 

De inhoud van deze training sluit aan bij professionals met ervaring in het begeleiden van doorsnee scheiding- en omgangszaken die deskundigheid willen ontwikkelen in het begeleiden van complexe scheidingen.

De inhoud van deze training sluit aan op Training 1: Effectief interveniëren in scheidingssituaties.

 • Juridische aspecten van een complexe scheiding: korte kennismaking met de wettelijke kaders waarbinnen je handelt.
 • Communicatiepatronen: kennis van deze patronen en vaardigheden om ze herkennen.
 • Escalerende processen: kennis van deze processen en vaardigheden om ze te herkennen.
 • Trauma: elementaire kennis van trauma en de signalen en vaardigheden in het omgaan met reacties als gevolg van trauma.
 • Het oprechte excuus: kennis van het excuus en vaardigheden om het excuus te gebruiken bij het begeleiden van ouders en/of jongeren.
 • Rouwsignalen: kennis van a-synchroniciteit in verwerking en vaardigheden om het te herkennen en te hanteren.
 • Conflict hanteren: kennis van escalerende conflicten en vaardigheden om ze te analyseren.
 • Conflict hanteren: vaardigheden om het conflict te de-escaleren.
 • Conflictvaardigheid vergroten bij ouders: kennis over conflictpatronen overdragen aan ouders en vaardigheden om hen te leren zelf hun conflicten te beheersen.
 • Verdieping Scheidingsmodel Kuijpers & van den Berg®: diagnostische vaardigheden om recht te doen aan de complexiteit van de scheiding en zo nodig andere professionals te consulteren en/of in te schakelen om mee samen te werken.

Dag 1

Jij:

 • past meervoudige partijdigheid toe in extreme begeleidingssituaties bij scheiding;
 • gebruikt de techniek van het oprechte excuus, zodat ouders het proces van ouderschapsreorganisatie deblokkeren;
 • kunt tijdens de begeleiding van ouders een schuldvraag ombuigen, zodat ouders niet vast blijven zitten in het strijdkader;
 • hebt kennis van conflictpatronen en de gevolgen daarvan op het gedrag van ouders;
 • hebt elementaire kennis over trauma en de gevolgen daarvan op het gedrag van ouders en jongeren;
 • hebt kennis van (destructieve) communicatiepatronen en past op basis daarvan interventies toe tijdens begeleiding van ouders en kinderen, om de communicatie tussen ouders onderling, maar ook tussen ouder en kind, te verbeteren.

Dag 2

Jij:

 • voert gesprekken waarin ouders weer veiligheid kunnen ervaren en weer mogelijkheden krijgen om samen te werken;
 • gebruikt technieken om escalerende gespreksvoering van ouders om te buigen naar oplossingsgerichte gespreksvoering;
 • beschikt over elementaire kennis van de systeemtherapie en gebruikt die bij de begeleiding van ouders en/of jongeren;
 • hebt kennis van passende zorg voor de kinderen en weet die in te zetten op het moment dat ouders die zelf niet kunnen geven;
 • hebt kennis van gespreksvoering met en begeleiding van kinderen van wie de ouders na scheiding ernstige conflicten houden;
 • betrekt het netwerk van gescheiden ouders op passende wijze bij de begeleiding, om de negatieve invloed ervan af te zwakken en de positieve invloed te versterken;
 • beschikt over een repertoire van handelingsalternatieven ten behoeve van het interveniëren in vastzittende conflictsituaties;
 • gebruikt het Scheidingsmodel Kuijpers & van den Berg® om andere professionals in te schakelen en samenwerking te zoeken.

Trainers

De training wordt verzorgd door Rob Kuijpers en Tineke van den Berg.

Materiaal

Er wordt een werkmap geleverd met informatie. Deze informatie dient als naslagwerk en kan in de dagelijkse praktijk gebruikt worden.

Data

De training wordt als incompany training aangeboden. De data worden in overleg bepaald.

Is er belangstelling voor een individuele inschrijving? Neem dan contact met ons op.

Tijden & studiebelasting

09.30 – 17.00 uur. Studiebelasting is 20 uur.

Locatie

De locatie wordt in overleg bepaald.

Kosten

Training van twee dagen: € 6000,00 per groep. Er is geen btw verplichting.

Inclusief materiaal.

Algemene voorwaarden.

naam

e-mail

telefoon

Training(en) waar u het inschrijfformulier voor wilt ontvangen:
Training 1 Training 4 Training 7 Training 10
Training 2 Training 5 Training 8 Training 11
Training 3 Training 6 Training 9
Informatie over Incompany

Vragen en/of Opmerkingen