Training 1 - Effectief interveniëren in scheidingssituaties

In deze tweedaagse training leer je welke factoren invloed uitoefenen op het proces van scheiden en ook wat die invloed kan zijn. Door gebruik te maken van deze kennis kun je samen met ouders en/of kinderen de juiste aanpak kiezen. Je kunt inschatten wat wel of niet zinvol is en dit overbrengen aan ouders en/of kinderen. Zo houden ze zelf de regie, onderbouwd met heldere informatie. Met behulp van de getrainde vaardigheden ben je in staat effectief te interveniëren bij scheidingsproblemen.

 

 

 

Professionals die in hun praktijk werken met ouders en/of kinderen die problemen hebben bij (echt)scheiding en omgang.

 

 • De scheidingsmelding als markeringspunt: kennis van elementaire stappen in het afrondingsproces van een relatie, vaardigheden om ouders en hun kinderen tijdens dit proces professioneel te begeleiden.
 • De rouwcurve als procesindicator: kennis van de elementaire verwerkingsfasen in de periode van scheiding, vaardigheden om ouders en hun kinderen tijdens dit proces professioneel te begeleiden.
 • Conflictanalyse als hulpmiddel: leren ‘lezen’ van de aard van het conflict en het vertalen daarvan naar praktisch toepasbare conflictinterventies.
 • Het werkmodel Ouderschapsreorganisatie: kennis en vaardigheden om dit proces bij ouders te begeleiden en de positie van begeleider in te nemen.
 • Luisteren naar kinderen: vaardigheden om gesprekken met kinderen te voeren ten behoeve van het opstellen van het ouderschapsplan.
 • Luisteren naar jongeren: kennis van de ontwikkeling van jongeren om globale inschatting te maken van hun ontwikkeling tijdens het scheidingsproces.
 • Het netwerk van gescheiden ouders: kennis van de invloed hiervan op een scheiding en hoe dit te betrekken bij de begeleiding.
 • Het Scheidingmodel Kuijpers & van den Berg®: kennis van dit model en vaardigheden om het te gebruiken bij het opstellen van een begeleidingsplan.

Dag 1

Jij:

 • begeleidt ouders in het afronden van hun huwelijk;
 • hebt kennis van de rouwcurve;
 • gebruikt de rouwcurve bij de begeleiding van de scheiding van ouders en/of kinderen;
 • blijft neutraal in een conflict tussen ouders en neemt een eigen positie in (als hulpverlener, advocaat, docent);
 • geeft vorm aan meervoudige partijdigheid;
 • gebruikt elementaire kennis van het juridisch kader waarin een scheiding plaatsvindt;
 • leest een conflict aan de hand van een analysemodel en stemt je handelen erop af;
 • gebruikt het werkmodel Ouderschapsreorganisatie om je positie in te nemen en ouders te begeleiden;
 • gebruikt vraagtechnieken waardoor ouders uit het conflict blijven;
 • hebt kennis van het paraplugesprek en het bruggesprek en begeleidt ouders bij het uitvoeren hiervan;
 • hebt kennis van de invloed van het netwerk en begeleidt ouders erbij het netwerk te laten ondersteunen tijdens het scheidingsproces.

Dag 2

Jij:

 • gebruikt theoretische kennis om te luisteren naar en te praten met kinderen, zodat deze informatie gebruikt kan worden voor het opstellen van een ouderschapsplan;
 • hebt kennis van het paraplugesprek en het bruggesprek en begeleidt ouders bij het uitvoeren hiervan;
 • gebruikt theoretische kennis om te luisteren naar en te praten met jongeren, zodat zij met de gevolgen van de scheiding kunnen omgaan;
 • gebruikt het Scheidingsmodel van Kuijpers & van den Berg® om het scheidingsproces te analyseren;
 • gebruikt het Scheidingsmodel van Kuijpers & van den Berg® om adequaat te handelen en zo nodig andere professionals bij het scheidingsproces te betrekken.

Trainers

De training wordt verzorgd door Rob Kuijpers en Tineke van den Berg.

Materiaal

Er wordt een werkmap geleverd met informatie. Deze informatie dient als naslagwerk en kan in de dagelijkse praktijk gebruikt worden bij het werken met ouders en/of kinderen.

Data

De training wordt als incompany training aangeboden.

Mocht er belangstelling zijn voor individuele inschrijving, neem dan contact met ons op.

Tijden & studiebelasting

09.30 – 17.00 uur. Studiebelasting 20 uur.

Locatie

De locatie voor een incompany training wordt in overleg bepaald.

Kosten

Groepstarief: Training van twee dagen, € 6000,00 per groep. Er is geen btw verplichting.

Inclusief materiaal.

Algemene voorwaarden 12 februari 2017

 

naam

e-mail

telefoon

Training(en) waar u het inschrijfformulier voor wilt ontvangen:
Training 1 Training 4 Training 7 Training 10
Training 2 Training 5 Training 8 Training 11
Training 3 Training 6 Training 9
Informatie over Incompany

Vragen en/of Opmerkingen