Trainingen Kuijpers & van den Berg

1. Effectief interveniëren in scheidingssituaties

In deze training komen de verschillende factoren aan bod die van invloed zijn op het proces van de scheiding. Vanwege de combinatie van deze factoren, zoals rouw, conflicten en opvoeden, is het proces vaak complex. Zelfs als ouders de beste bedoelingen hebben en denken goede mogelijkheden te zien om hiermee om te gaan. Tijdens de training leer je deze kennis te gebruiken in jouw beroepspraktijk.

Het instapniveau van de training is HBO-niveau en de training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

 

Lees meer

2. Effectief interveniëren in complexe scheidingssituaties

In deze training leer je het proces te sturen van een complexe scheiding (vechtscheiding) naar een scheiding waarbij ouders in staat zijn vorm te geven aan hun ouderschap en hun opvoedingsverantwoordelijkheid. Met behulp van theoretische kennis en praktische vaardigheden leer je effectief interveniëren in complexe scheidingssituaties.

Kuijpers & van den Berg gebruikt de term 'complexe scheidingen', omdat het vechten slechts één aspect is in het geheel aan destructieve gedragingen.

Het instapniveau van de training is HBO-niveau en de training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

Lees meer

3. Begeleiden van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen

In deze training leer je ouders te begeleiden van wie minimaal één van beide een beschadiging met zich meedraagt. Deze beschadiging heeft vaak een sterk verstorend effect op een gezonde afronding van de scheiding en op de start van de fase naar (gezamenlijk) ouderschap. Je leert rekening te houden met de gevolgen van een beschadiging en toch het proces van ouderschap na scheiden te begeleiden.

Het instapniveau van de training is HBO-niveau en de training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

Lees meer

4. Multidisciplinair samenwerken

In deze training leer en ervaar je de meerwaarde van het samenwerken met andere beroepsgroepen. Die samenwerking is nodig om ouders en kinderen door de periode van scheiding heen te helpen als er sprake is van complexe problematiek. Bij minder complexe problematiek kan het een verrijking zijn, waarmee de effectiviteit van de begeleiding verbetert.

Het verdient aanbeveling om met een groep professionals uit je eigen regio deel te nemen aan deze training. Het effect is dat er direct(e) werkverbanden ontstaan waarvan jij deel uit maakt en waarbinnen met dezelfde methodiek kan worden gewerkt.

Het instapniveau van de training is HBO-niveau en de training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

Lees meer

7. Uit het conflict

In deze training leer je hoe je een analyse maakt van het conflictgedrag van je cliënten voordat je een interventie pleegt. Op basis van de analyse kun je vervolgens adequaat kiezen uit de beschikbare interventies. Je leert welke de-escalerende methodiek je kunt inzetten zonder zelf onderdeel te worden van de strijd.

Je krijgt een verrassend simpele, maar doeltreffende aanpak aangereikt. Een aanpak waarmee je ‘weer zin krijgt’ in dit onderdeel van je werk.

Het instapniveau voor deze training is HBO-niveau. De training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau. Het is mogelijk om de inhoud van de training aan te passen voor professionals die op MBO-niveau werken.

Lees meer

10. Let's talk

Nieuw! Let’s Talk! De besluitvormingsmethode Let’s Talk volgt een heel ander patroon dan we van elkaar gewend zijn. De kern is dat bij de Let’s Talk-gespreksmethode alles, echt alles mag worden gezegd. Hoe rauwer, hoe beter. We nemen vrolijk afscheid van nuances en beleefdheid. Vanzelfsprekend wordt eerst gezorgd voor veilige spelregels: dat is de rol van de begeleider. Zo gaat de stoom van de ketel en komt er ruimte, eerst om zelf adem te halen en dan ook om te horen wat de ander eigenlijk zegt. En heel verrassend: zo wordt voor iedereen duidelijk waar die heftigheid eigenlijk vandaan komt. Wat er diep onder zit. Wat we eigenlijk allemaal ook ergens wel herkennen… Meestal lucht het de gespreksdeelnemers met een conflict enorm op! "Wat een opluchting dat het eindelijk gezegd mocht worden!"

Het instapniveau van de training is HBO-niveau en de training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

Lees meer

Geinteresseerd in ons volledige trainingsaanbod?

De trainingen sluiten aan bij vragen van de volgende doelgroepen:

 • advocaten
 • docenten
 • intern begeleiders bo en vo
 • (school-)maatschappelijk werkers
 • mediators
 • pedagogen
 • praktijkondersteuners en huisartsen
 • professionals in de jeugdzorg
 • professionals in de jeugdbescherming
 • psychologen
 • (familie-)rechters

 

 

naam

e-mail

telefoon

Training(en) waar u het inschrijfformulier voor wilt ontvangen:
Training 1 Training 4 Training 7 Training 10
Training 2 Training 5 Training 8 Training 11
Training 3 Training 6 Training 9
Informatie over Incompany

Vragen en/of Opmerkingen