Trainingen Kuijpers & van den Berg

1. Effectief interveniëren in scheidingssituaties

In deze training komen de verschillende factoren aan bod die van invloed zijn op het proces van de scheiding. Vanwege de combinatie van deze factoren, zoals rouw, conflicten en opvoeden, is het proces vaak complex. Zelfs als ouders de beste bedoelingen hebben en denken goede mogelijkheden te zien om hiermee om te gaan. Tijdens de training leer je deze kennis te gebruiken in jouw beroepspraktijk.

Het instapniveau van de training is HBO-niveau en de training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

 

Lees meer

2. Effectief interveniëren in complexe scheidingssituaties

In deze training leer je het proces te sturen van een complexe scheiding (vechtscheiding) naar een scheiding waarbij ouders in staat zijn vorm te geven aan hun ouderschap en hun opvoedingsverantwoordelijkheid. Met behulp van theoretische kennis en praktische vaardigheden leer je effectief interveniëren in complexe scheidingssituaties.

Kuijpers & van den Berg gebruikt de term 'complexe scheidingen', omdat het vechten slechts één aspect is in het geheel aan destructieve gedragingen.

Het instapniveau van de training is HBO-niveau en de training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

Lees meer

3. Begeleiden van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen

In deze training leer je ouders te begeleiden van wie minimaal één van beide een beschadiging met zich meedraagt. Deze beschadiging heeft vaak een sterk verstorend effect op een gezonde afronding van de scheiding en op de start van de fase naar (gezamenlijk) ouderschap. Je leert rekening te houden met de gevolgen van een beschadiging en toch het proces van ouderschap na scheiden te begeleiden.

Het instapniveau van de training is HBO-niveau en de training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

Lees meer

7. Uit het conflict

In deze training leer je hoe je een analyse maakt van het conflictgedrag van je cliënten voordat je een interventie pleegt. Op basis van de analyse kun je vervolgens adequaat kiezen uit de beschikbare interventies. Je leert welke de-escalerende methodiek je kunt inzetten zonder zelf onderdeel te worden van de strijd.

Je krijgt een verrassend simpele, maar doeltreffende aanpak aangereikt. Een aanpak waarmee je ‘weer zin krijgt’ in dit onderdeel van je werk.

Het instapniveau voor deze training is HBO-niveau. De training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau. Het is mogelijk om de inhoud van de training aan te passen voor professionals die op MBO-niveau werken.

Lees meer

8. Verdieping: ouderschap en praten met jeugdigen

Op de eerste dag van deze training komt de theorie en de praktische toepassing van het werkmodel Ouderschapsreorganisatie (L.Cottyn) aan de orde. Dit model helpt je je positie als hulpverlener te bepalen en ouders te begeleiden in het proces van blijvend ouderschap na scheiden. Centraal staat dat ze zich ondanks de (onopgeloste) partnerproblematiek steeds opnieuw richten op elkaars welzijn en en dat van hun kind(eren). Op basis van dit model kun je in je organisatie een visie op scheiding ontwikkelen. De eerste dag van deze training kan ook afzonderlijk in company gegeven worden.

Tijdens de tweede dag richt de kennis op verdieping van gespreksvoering met jongeren van gescheiden ouders. Je krijgt theoretische kennis en je oefent vooral vaardigheden om jongeren te begeleiden. De gevolgen van een vechtscheiding/complexe scheiding voor kinderen krijgt hierbij ruim aandacht. Ook deze dag kan afzonderlijk in company gegeven worden.

Gecertificeerde trainers !JES het brugproject zijn na het volgen van deze training Plus Gecertificeerd trainer !JES het brugproject.

Het instapniveau voor deze training is HBO-niveau. De training wordt aangeboden op HBO, post-HBO, Universitair en post-Universitair niveau.

 

Lees meer

Geinteresseerd in ons volledige trainingsaanbod?

De trainingen sluiten aan bij vragen van de volgende doelgroepen:

 • advocaten
 • docenten
 • intern begeleiders bo en vo
 • (school-)maatschappelijk werkers
 • mediators
 • pedagogen
 • praktijkondersteuners en huisartsen
 • professionals in de jeugdzorg
 • professionals in de jeugdbescherming
 • psychologen
 • (familie-)rechters

 

 

naam

e-mail

telefoon

Training(en) waar u het inschrijfformulier voor wilt ontvangen:
Training 1 Training 4 Training 7 Training 10
Training 2 Training 5 Training 8 Training 11
Training 3 Training 6 Training 9
Informatie over Incompany

Vragen en/of Opmerkingen